Return to Headlines

Hebrew

זכויותיכם לשפה
ניתנת לכם הזכות:
לבקר את הכיתה של ילדכם ולבדוק את התיק האישי שלו\ה. בכדי לעשות זאת, צלצלו לביה"ס כדי לתאם כל פגישה. ביה"ס ישמח לספק מתרגם לאסיפות, פגישות, וכל פעילות כלשהי לפי הצורך.
להשיג מידע בית-ספרי בשפה שאתם מבינים. ניתנת לכם ולילדכם הזכות לקבל עזרה בשפת שאתם מבינים.
למתורגמן כדי להבין את חוברת רשימת הקורסים בחטיבת הביניים ובתיכון. אדם זה יתרגם בשביל יועץ ביה"ס אשר יסביר לכם את רשימת הקורסים והתוכנית לימודים המומלצת לך.

להוציא את ילדך מהתוכנית בכל עת. כמו כן, ניתנת לך הזכות לבקש עזרה ותמיכה שפתית שונה לילדיכם במקום שילמד בכיתה מוגנת. למידע נוסף, אנא צרו קשר עם מורה ה-ELL של ילדכם.