• VARSITY COACHES:  Selena Giroux, girouxs@newton.k12.ma.us

    Keith Whelan, whelank@newton.k12.ma.us